Što partneri misle 1


Što naši partneri misle

– Stan koji sam dobila u nasljedstvo sam odlučila dati u najam turistima , no o ovom poslu nisam znala ništa a i uz redovno zaposlenje teško da bih imala dovoljno vremnena. Sigurna sam da sad imam više rezervacija nego da sam sama radila a ne brinem o ničemu. (V.K))